Sztuka Dawna: XIX wiek, modernizm, międzywojnie (wyniki)
12 października 2017 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 15 000 zł
Numer obiektu na aukcji
13

Cena wylicytowana: 15 000 zł

olej/płótno, 18 x 28 cm
sygnowany p.d.: 'S. Bieszczad'
ID: 50369
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Więcej informacji
Seweryn Bieszczad to utalentowany malarz i rysownik, zapamiętany przede wszystkim jako artysta-kronikarz życia Galicji, a w szczególności - Krosna z przełomu XIX i XX wieku. Stworzył interesujące ilustracje do "Pana Tadeusza" i ciekawą serię prac ukazujących okupację Krosna przez wojska carskie w czasie I wojny światowej. Prezentowane dzieło wpisuje się dobrze w ten nurt twórczości malarza, w ramach którego tworzył przepojone spokojem i harmonią wizerunki wsi, pełnej statycznego życia, skupionego wokół jednej chaty. Seweryn Bieszczad artystyczną edukację pobierał w Krakowie - najpierw u Władysława Łuszczkiewicza, a potem u Jana Matejki. Następnie udał się zagranicę jako stypendysta do Wiednia, Monachium (pracownia Alexandra von Wagnera) oraz Drezna. Obrazy malarza to na ogół osadzone w wiejskiej scenerii sceny rodzajowe, malowane wprawnie w technice olejnej bądź akwareli. Duża ich część ukazuje okolice Krosna, z którym Bieszczad związany był przez większość życia.