Sztuka Dawna. XIX wiek - modernizm - międzywojnie (wyniki)
14 grudnia 2017 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 22 000 zł
Numer obiektu na aukcji
72

Cena wylicytowana: 22 000 zł

olej/płótno, 102,6 x 152,4 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Chaim Goldberg 94'
na pionowej poprzeczce krosien malarskich tytuł autorski: 'A DAY IN WINTER'
ID: 53232
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Literatura
  • Chaim Goldberg. Powrót do Kazimierza nad Wisłą, oprac. W. Odorowski, Kazimierz Dolny 2013, s. 92 (il.)