Sztuka Dawna. XIX wiek - modernizm - międzywojnie (wyniki)
14 grudnia 2017 godz. 19:00

Ludomir Sleńdziński (1889 Wilno - 1980 Kraków)
Portret Danuty Wyrwicz-Wichrowskiej, 1934 r.
Cena wylicytowana: 250 000 zł
Numer obiektu na aukcji
56
Ludomir Sleńdziński (1889 Wilno - 1980 Kraków)
Portret Danuty Wyrwicz-Wichrowskiej, 1934 r.

Cena wylicytowana: 250 000 zł

olej/sklejka, 46 x 38 cm
sygnowany, datowany i opisany u dołu: 'MALOWAŁ • LVDOMIR z WILNA • SLEŃDZINSKI • A • D • MCMXXXIV'
na odwrociu dedykacja: 'NA PAMIĄTKĘ W| DNIU IMIENIN| SZ. PANI NVSI| WYRWICZ-|-WICHROWSKIEJ|OD LVDOMIRA|SLENDZIŃSKIE|GO| DNIA 17 WRZEŚNIA|MCMXXXIV R| WILNO'
ID: 54355
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna Polska
Więcej informacji
Prezentowana praca przedstawia Danutę Wyrwicz-Wichrowską (1905-79), wileńską aktorkę i tancerkę, żonę aktora Karola Wyrwicz- Wichrowskiego. Sleńdziński wykonał w tym samym roku dużych rozmiarów reprezentacyjny portret artystki, który dzisiaj znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. W prezentowanym obrazie twórca nawiązuje do konwencji renesansowego portretu XV- i XVI-wiecznego. Na pierwszym planie sytuuje modelkę, ujętą w popiersiu, która ze spokojem spogląda w stronę widza. Upięte włosy, opadające lokami, beret oraz usta umalowane szminką stanowią ukłon autora w stronę współczesnej mody. Za głową kobiety rozpościera się pejzaż ze wzgórzami, oświetlany światłem promieniejącym poprzez chmury. U dołu przedstawienia, wzorem mistrzów niderlandzkich i włoskich, malarz umieścił pole z dekoracyjnym podpisem. Użył zdobnej majuskułowej czcionki oraz opisał siebie jako Ludomir z Wilna, nawiązując do przydomków swych poprzedników z dawnych epok.