Sztuka Dawna. XIX wiek - modernizm - międzywojnie (wyniki)
14 grudnia 2017 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 60 000 zł
Numer obiektu na aukcji
52

Cena wylicytowana: 60 000 zł

olej/płyta, 58,5 x 71,5 cm
sygnowany l.d.: 'S. Eleszkiewicz'
ID: 53238
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • zakup bezpośrednio od artysty
  • kolekcja prywatna, Nowy Jork
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Stanisław Eleszkiewicz, katalog wystawy w Lipert Gallery, Nowy Jork 1986, s. nlb. (il.)
Wystawiany
  • Lipert Gallery, Nowy Jork, 10 maja-14 czerwca 1986
Więcej informacji
Doświadczenie wielokulturowości, świata pograniczy i peryferii stało się formatywnym elementem twórczości Stanisława Eleszkiewicza. Urodzony w Czutowem na Ukrainie, dorastał w Warszawie. Od 1914 uczył się w Szkole Sztuk Pięknych w Myrhorodzie. Ciężko raniony na froncie Wielkiej Wojny, do końca życia był kaleką. Po niej, w latach 1919-21 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Atenach. Następnie wyjechał do Neapolu, gdzie pracował jako dekorator w pracowni ceramika. Po krótkim pobycie w Rzymie wyjechał w 1923 do Paryża. Nad Sekwaną osiadł na wiele lat i stał się aktywnym współtwórcą lokalnej sceny artystycznej. Zamieszkując na Montparnassie, utrzymywał się z projektowania witraży dla Jeane’a Gaudina. W swojej sztuce podejmował tematykę rodzajową. Portretował świat ulicy, spelunek, prowincji; interesowała go rzeczywistość „niższej rangi”, która często w jego obrazach zyskiwała metafizyczny charakter. Dla dojrzałego dorobku artysty charakterystyczna jest figura konia. Umieszczał ją wielokrotnie w dziwnym otoczeniu miasta albo w zupełnie pustych przestrzeniach. Prezentowana na aukcji praca „Kowboj z koniem” stanowi jedno z ogniw tego cyklu. Eleszkiewicz stworzył swego rodzaju pastisz filmowego westernu. Przeskalowane proporcje figur, dziwaczny zdeformowany pejzaż, niemalownicza kolorystyka czynią z dzieła swoisty przykład surrealizmu, aluzyjnego malarstwa charakterystycznego dla autora.