Sztuka Dawna. XIX wiek - modernizm - międzywojnie (wyniki)
14 grudnia 2017 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 60 000 zł
Numer obiektu na aukcji
52

Cena wylicytowana: 60 000 zł

olej/płyta, 58,5 x 71,5 cm
sygnowany l.d.: 'S. Eleszkiewicz'
ID: 53238
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • zakup bezpośrednio od artysty
  • kolekcja prywatna, Nowy Jork
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Stanisław Eleszkiewicz, katalog wystawy w Lipert Gallery, Nowy Jork 1986, s. nlb. (il.)
Wystawiany
  • Lipert Gallery, Nowy Jork, 10 maja-14 czerwca 1986