Sztuka Dawna: XIX wiek, Modernizm, Międzywojnie (wyniki)
13 grudnia 2018 godz. 19:00

Jacek Malczewski (1854 Radom - 1929 Kraków)
Portret Wojciecha Kossaka z Belloną , 1903
Cena wylicytowana: 850 000 zł
Numer obiektu na aukcji
5
Jacek Malczewski (1854 Radom - 1929 Kraków)
Portret Wojciecha Kossaka z Belloną , 1903

Cena wylicytowana: 850 000 zł

olej/płótno, 100 x 126,5 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'J Malczewski | 1903'
na krośnie malarskim dwie papierowe nalepki wystawowe Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie z Wystawy Jacka Malczewskiego w 1939 roku: 1. opisana liczbą ‘1648’, numerem katalogowym ‘99.’ oraz tytułem: ‘Portret art. Wojciecha (....)’; 2. opisana datą: 1939’, numerem: ‘XXX 1530 15’, tytułem: ‘Portret Wojciecha Kossaka’ oraz techniką ‘ol.pł.’; fragment innej nalepki wystawowej; na odwrociu ramy papierowa nalepka wystawowa Muzeum w Sosnowcu z 2010 roku
ID: 64281
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Pochodzenie
 • własność Wojciecha Kossaka, Kraków
 • własność Józefa Cyankiewicza, znanego zegarmistrza, Kraków, okres przedwojenny
 • kolekcja Adama Raczkowskiego, Kraków
 • kolekcja prywatna, Polska (zakup 1973)
 • kolekcja prywatna, Kraków
Opinie
 • opinia prof. Dariusza Markowskiego z dn. 16 listopada 2018 r.
 • opinia Agnieszki Ławniczakowej z dn. 25 października 2003 r.
 • opinia Elżbiety Charazińskiej z dn. 24 października 2003 r.
Literatura
 • Dariusz Markowski, Zagadnienia technologii i techniki malarstwa Jacka Malczewskiego, Toruń 2002, s. 227-231
 • Jacek Malczewski, 1855-1929, katalog wystawy, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, Kraków 1939, nr 15
 • Ignacy Bett, Wystawa dzieł Jacka Malczewskiego, Kraków 1903, s. 7 (pierwodruk w: Wystawa zbiorowa dzieł Jacka Malczewskiego, „Krytyka” 1903, t. II, s. 70)
 • Władysław Prokesch, Obrazy Jacka Malczewskiego, „Kurier Warszawski” 1903, nr 191 (30 czerwca), s. 2
 • Zbiorowa wystawa dzieł Jacka Malczewskiego, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, 1903, katalog VI, s. 20, nr kat. 96
 • Jan Bołoz-Antoniewicz, Katalog wystawy stu dzieł Jacka Malczewskiego, wydanie drugie uzupełnione, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie, Lwów, kwiecień-maj 1903, s. 67-68, nr kat. 99
 • Jan Bołoz-Antoniewicz, Katalog wystawy stu dzieł Jacka Malczewskiego, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie, Lwów, kwiecień-maj 1903, s. 67, nr kat. 99
Wystawiany
 • Jacek Malczewski. Malarstwo, Muzeum w Sosnowcu,
 • 9 września – 31 października 2010
 • Muzeum Okręgowe w Toruniu (depozyt)
 • Jacek Malczewski, 1855-1929, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, lipiec-wrzesień 1939
 • Zbiorowa wystawa dzieł Jacka Malczewskiego, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, 1903
 • Wystawa stu dzieł Jacka Malczewskiego, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie, kwiecień-maj 1903