Sztuka Dawna: XIX wiek, Modernizm, Międzywojnie (wyniki)
13 grudnia 2018 godz. 19:00

Ludomir Sleńdziński (1889 Wilno - 1980 Kraków)
"Portret córki na tle Tatr", 1939
Cena wylicytowana: 180 000 zł
Numer obiektu na aukcji
12
Ludomir Sleńdziński (1889 Wilno - 1980 Kraków)
"Portret córki na tle Tatr", 1939

Cena wylicytowana: 180 000 zł

olej/sklejka, 51 x 37 cm (w świetle oprawy)
sygnowany i datowany wzdłuż lewej krawędzi: 'LUDOMIR ŚLENDZIŃSKI 1939.'
na odwrociu stempel i nalepka kolekcji Jagniątkowskich oraz nalepka ekspozycyjna
ID: 65099
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
 • kolekcja córki artysty, Julitty Sleńdzińskiej
 • kolekcja prywatna Irminy i Michała Jagniątkowskich, Warszawa
 • kolekcja prywatna, Warszawa
 • depozyt w Muzeum Okręgowym im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (ekspozycja stała)
Literatura
 • -Monika Bryl, Rynek sztuki w Polsce. Poradnik dla kolekcjonerów i inwestorów, Warszawa 2016, il. 3 i 3.I.
 • Portret i czas. Malarstwo Ludomira, Wincentego i Aleksandra Sleńdzińskich, katalog wystawy, Pałac na Zatroczu, Litwa, Kraków 2014, s. 16 (il.), 49, 52
 • „Art & Business”, 1990, 3/1991, s. 19
 • Helena Dobrowolska, Prace Ludomira Sleńdzińskiego, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie”, r. 16, 1972, poz. 148, s. 508
 • --Wystawa zbiorowa Ludomira Ślendzińskiego, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, luty-marzec 1950, poz. kat. 3
Wystawiany
 • Portret i czas. Malarstwo Ludomira, Wincentego i Aleksandra Sleńdzińskich, Pałac na Zatroczu, Litwa, wrzesień 2014 wrzesień 2015
 • Wystawa zbiorowa Ludomira Ślendzińskiego, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, luty marzec 1950