Sztuka Dawna. XIX w., Modernizm, Międzywojnie (wyniki)
19 marca 2020 godz. 19:00

Mojżesz Kisling (1891 Kraków - 1953 Paryż)
"Katarzyna" ("Przed oknem"), 1928
Cena wylicytowana: 680 000 zł
Numer obiektu na aukcji
22
Mojżesz Kisling (1891 Kraków - 1953 Paryż)
"Katarzyna" ("Przed oknem"), 1928

Cena wylicytowana: 680 000 zł

olej/płótno, 81,3 x 60 cm
sygnowany l.d.: 'Kisling'
na krośnie malarskim dwie nalepki wystawowe
ID: 81361
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
 • Albert Croquez (1886-1949), prawnik i historyk, Paryż, do 1932
 • dom aukcyjny Christie's, Nowy Jork, maj 1995
 • kolekcja prywatna, Rio de Janeiro
 • Galerie Charles-Auguste Girard, Paryż
 • kolekcja prywatna
 • dom aukcyjny Sotheby's, Nowy Jork, listopad 2003
 • kolekcja prywatna, Japonia
 • dom aukcyjny Christie's, Nowy Jork, maj 2015
 • kolekcja prywatna, Polska
 • DESA Unicum, październik 2015
 • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
 • Joseph Kessel, Jean Kisling, Kisling, katalog raisonné, t. I, Turin-Paris, 1971, s. 331, nr 48
 • Georges Charesol, Moise Kisling, Paris 1948, s. 47, 95
Wystawiany
 • XVIII Biennale Sztuk Pięknych, Wenecja, lipiec-sierpień 1932, nr 359 (jako "Devant la fenêtre")