Sztuka Dawna. XIX w., Modernizm, Międzywojnie (wyniki)
19 marca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 28 000 zł
Numer obiektu na aukcji
33

Cena wylicytowana: 28 000 zł

olej/płótno, 61 x 51 cm
sygnowany p.d.: 'kanelba'
ID: 82489
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Polska