Sztuka Dawna. XIX w., Modernizm, Międzywojnie. (wyniki)
12 grudnia 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 190 000 zł
Numer obiektu na aukcji
8

Cena wylicytowana: 190 000 zł

olej/płótno, 70,5 x 120,5 cm
sygnowany, datowany i opisany p.d.: 'WANDALIN Strzałecki | 1881 r w MONACHIUM'
opisany na odwrociu: 'Malowany | przez Stryja | Wandalina | a Ofiarowany | wnuczce | Maryi ze Strzałec | kich Krysińskiej | przez dziadków | Strzałeckich', na krośnie malarskim nalepka wystawowa Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, nalepka z numerem: '219', nalepka własnościowa opisana po angielsku, nalepka paryskiego zakładu: 'CH. POTTIER | EMBALLEUR | 14, Rue Gaillon PARIS' oraz opisany numerem: 'A/376 | 208'
ID: 77952
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Pochodzenie
  • własność Antoniego i Marii Strzałeckich, rodziców artysty, Warszawa
  • zbiory Marii ze Strzałeckich Krysińskiej (1871-1918)
  • kolekcja prywatna, Nowy Jork
Literatura
  • Nineteenth Century Polish Paintings. A Loan Exhibition, katalog wystawy, Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork, New York 1944, s. 36, il. 52 (jako "Polish Wedding")
Wystawiany
  • Nineteenth Century Polish Paintings. A Loan Exhibition, Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork, 16 lutego 19 marca 1944
Więcej informacji
Obecność twórczości Wandalina Strzałeckiego jest na rynku sztuki niezwykle rzadka. Prezentowana w katalogu praca swoją wartość dokumentuje również imponującym wymiarem, wiernością konwencji malarstwa w typie monachijskim, polskim tematem oraz proweniencję Istotnym jest wspomnieć, że „Wesele polskie” Strzałeckiego posiada doskonałą historię pochodzenia. Jak głosi nalepka na odwrocie płótna, obraz był: „Malowany | przez Stryja | Wandalina | a Ofiarowany | wnuczce | Maryi ze Strzałec | kich Krysińskiej | przez dziadków | Strzałeckich”. Następnie dzieło trafiło do prywatnej kolekcji w Stanach Zjednoczonych, czego dowodem jest nalepka wystawowa z Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, (nalepka wystawowa obrazu z numerem 219). „Wesele polskie” eksponowane było na wystawie „Nineteenth Century Polish Paintings. A Loan Exhibition” w 1944 we wspomnianym Metropolitan Museum of Art.

„Wesele polskie” to najlepszy rodzaj reprezentacji malarskiej nawiązującej do silnego w II połowie XIX wieku nurtu romantycznego wyrażającego się w tematyce rodzajowo-historycznej. Wandalin Strzałecki jawi się jako jeden z ciekawszych przedstawicieli tzw. malarstwa monachijskiego. Świadomie biorąc udział w życiu artystycznym tego ośrodka akademickiego, pracował nad odrębną tematyką, lecz ściśle związaną z Polską. Obrazy Strzałeckiego to nastrojowość obudowana realizmem historycznym.