Sztuka Dawna. XIX w., Modernizm, Międzywojnie. (wyniki)
12 grudnia 2019 godz. 19:00

Henryk Hayden (1883 Warszawa - 1970 Paryż)
Pejzaż z ujściem rzeki, 1912
Cena wylicytowana: 340 000 zł
Numer obiektu na aukcji
26
Henryk Hayden (1883 Warszawa - 1970 Paryż)
Pejzaż z ujściem rzeki, 1912

Cena wylicytowana: 340 000 zł

olej/płótno, 74 x 92 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Hayden | 1912'
ID: 77990
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • Christies, Manson & Woods, Londyn (sprzedaż 1984)
  • prywatna kolekcja, Monachium
  • dom aukcyjny Christie's, Paryż, listopad 2012
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Henri Hayden. Mistrzowie École de Paris, katalog wystawy, tekst Artur Winiarski, Villa la Fleur, Konstancin-Jeziorna, Warszawa 2013, nr kat. 2, s. 103 (il.)
  • Christophe Zagrodzki, Henri Hayden 1883-1970, katalog wystawy, Bibliotheque Polonais de Paris, Paris 2013, nr kat. 11, s. 67 (il.)
  • Philippe Chabert, Christophe Zagrodzki, Hayden, Paris 2005, s. 16 (il.)
Wystawiany
  • Henri Hayden. Mistrzowie École de Paris, Villa la Fleur, Konstancin-Jeziorna, 20 września – 31 grudnia 2013
Więcej informacji
Na rozwój języka dzieł Haydena wpłynęły pobyty w Bretanii. Twórca wyjeżdżał nad Atlantyk śladem wielu innych obcokrajowców poszukujących atrakcyjnego i taniego miejsca na plenery. Po 1910 odwiedzał Doëlan. Tam po powrocie z Polski mieszkał Władysław Ślewiński, którego willa stanowiła miejsce gościny dla wielu młodych adeptów sztuki z Polski: Stanisława Ignacego Witkiewicza czy Tadeusza Makowskiego. Hayden, dzięki staremu mistrzowi, miał wgląd w idee syntetyzmu i ulegał tej inspiracji, czego dowodzą jego bretońskie pejzaże.

Prezentowany w katalogu obraz powstał w 1912 w orbicie szkoły z Pont-Aven w Bretanii, grupie artystów skupionych wokół Paula Gauguina, a później Władysława Ślewińskiego. Hayden do Bretanii wyprawił się wkrótce po przybyciu do Francji w 1908, a po raz pierwszy odwiedził Ślewińskiego w 1911 i prawdopodobnie była to najważniejsza ze wczesnych lekcji, jakie odebrał. Malarstwo Ślewińskiego, niemal ascetyczne w stosowanych środkach artystycznych, nawiązywało formułą do syntetyzmu Gauguina. „Pejzaż z ujściem rzeki” pokazuje jednakże, że swoje tendencje artystyczne Hayden wzbogacił także o doświadczanie sztuki Cézanne’a. Malarstwo Haydena zdążało bowiem w stronę „sztuki czystej”. Mimo że oparte na obserwacji przyrody, miało charakter antynaturalistyczny, a stosowane przezeń w sposób osobisty linia i barwa nadawały mu autonomiczny względem rzeczywistości charakter.