Sztuka Dawna. XIX w., Modernizm, Międzywojnie. (wyniki)
12 grudnia 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 100 000 zł
Numer obiektu na aukcji
43

Cena wylicytowana: 100 000 zł

olej/płótno, 129 x 160 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'W. Terlikowski | 20'
ID: 78939
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • dom aukcyjny Sotheby's, Londyn, październik 2003
  • kolekcja prywatna, New Jersey, Stany Zjednoczone
  • aukcja David Kilen Gallery, Nowy Jork, styczeń 2018
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • C.Merlot, L’Art polonaise a Paris. L’Exposition des oeuvres de W.Terlikowski, "La Pologne politique, economique, literaire et artistique" 1921, s. 100-101
Wystawiany
  • Galerie La Boetie, Paryż, 1921
Więcej informacji
„Terlikowski to magik” – pisał na łamach „L’Aquadémie” Lucien Aressy – „Terlikowski to czarodziej wspaniałych świateł, harmonijnych fioletów i różów. To malarz kwiatów, których wonne i słabnące dusze rozlewają się jak namiętność w tajemnicy jednej godziny, jednego umierającego wieczoru. Terlikowski to czarodziej barwy (…) i wibrujących efektów południowego słońca. Analizuje i utrwala doznania, szuka godzin, w których światło jest tak lśniące, że aż rozmywa kontury i kolory, lubuje się w słodkich chwilach, ale też sytuacjach walki, w których siły żywego, wiecznego istnienia zderzają się z sobą – i to z nich [Terlikowski] wyciąga ten szczególny [malarski] efekt”.