Sztuka Dawna. XIX w., Modernizm, Międzywojnie. (wyniki)
12 grudnia 2019 godz. 19:00

Włodzimierz Terlikowski (1873 Poraj k. Łodzi - 1951 Paryż)
Martwa natura z owocami i bukietem kwiatów, 1918
Cena wylicytowana: 60 000 zł
Numer obiektu na aukcji
44
Włodzimierz Terlikowski (1873 Poraj k. Łodzi - 1951 Paryż)
Martwa natura z owocami i bukietem kwiatów, 1918

Cena wylicytowana: 60 000 zł

olej/płótno, 60 x 81 cm
sygnowany i datowany l.g.: '1918 | W. Terlikowski'
ID: 77994
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
 • Galeria Marek, Paryż
 • kolekcja Wojciecha i Ewy Fibaków (zakup 1987)
 • dom aukcyjny Polswiss Art, marzec 2008
 • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
 • Słownik malarzy polskich, t. II, Warszawa 2001, s. 363 (il.)
 • Polski Paryż École de Paris. Kolekcja Wojciecha Fibaka. Wystawa malarstwa artystów polskich i polsko-żydowskich XIX i XX wieku związanych z Paryżem. Od Piotra Michałowskiego do Jana Lebensteina, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin 1999, s. 69 (il.)
 • Malarstwo polskie z kolekcji Ewy i Wojciecha Fibaków, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Warszawa 1992, s. 54 (il.)
 • C. Merlot, L’Art polonaise a Paris. L’Exposition des oeuvres de W.Terlikowski, „La Pologne politique, économique, littéraire et artistique” 1921, s. 100-101
Wystawiany
 • Polski Paryż École de Paris. Kolekcja Wojciecha Fibaka. Wystawa malarstwa artystów polskich i polsko-żydowskich XIX i XX wieku związanych z Paryżem. Od Piotra Michałowskiego do Jana Lebensteina, Muzeum Narodowe w Szczecinie, grudzień 1999 marzec 2000
 • Malarstwo polskie z kolekcji Ewy i Wojciecha Fibaków, Muzeum Narodowe w Poznaniu, 22 sierpnia-25 października 1992
 • Malarstwo polskie z kolekcji Ewy i Wojciecha Fibaków, Muzeum Narodowe w Warszawie, 23 maja-9 sierpnia 1992
 • Galerie La Boetie, Paryż, 1921