Sztuka Dawna. XIX w., Modernizm, Międzywojnie. (wyniki)
12 grudnia 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 800 000 zł
Numer obiektu na aukcji
38

Cena wylicytowana: 800 000 zł

olej/płótno, 166 x 96 cm
ID: 79768
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • zbiory spadkobierców artysty
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Bolesław Cybis 1895-1957. Malarstwo, rysunek, rzeźba. Twórczość lat dwudziestych i trzydziestych, katalog wystawy, oprac. Anna Prugar Myślik, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2002, s. 108 (il.), nr kat. I/47
Wystawiany
  • Bolesław Cybis 1895-1957. Malarstwo, rysunek, rzeźba. Twórczość lat dwudziestych i trzydziestych, Muzeum Narodowe w Warszawie, 20 września 3 listopada 2002
Więcej informacji
Bolesław Cybis czerpał inspiracje z otaczającej go rzeczywistości, nadając najbardziej nawet błahym scenom wydźwięk metafizyczny i baśniowy. „Gołębiarze” to uliczna, podwórkowa scenka miejska przestawiająca biednie ubranych mężczyzn i jasnowłosą, bosą dziewczynkę sprzedających gołębie. Obraz można datować na około 1933. Jako analogię kompozycyjną należy przywołać obraz „Gazeciarka”, błędnie oznaczony w katalogu Muzeum Narodowego w Warszawie na około 1935-36 – obraz jest bowiem datowany na zwisającej szpalcie gazety, do góry nogami: ‘(…) olesław Cybis 1933’. Zarówno w „Gazeciarce”, jak i w „Gołębiarzach” tłem przedstawienia jest ceglana ściana. Podobnie jak twarz kobiety sprzedającej gazety pokazał artysta twarz dziewczynki – z lewego profilu. Malarstwo Cybisa z początku lat 30. niewątpliwie jest nowym rozdziałem w jego twórczości. W 1930 wraz z żoną i Janem Zamoyskim odbył roczną podróż do Włoch i Afryki Północnej, która przyniosła mu wiele nowych inspiracji i jednocześnie utrwaliła w jego twórczości wpływy malarzy włoskiego quattrocenta i cinquecenta. Scena ze sprzedającymi gołębie ma w sobie wiele z włoskich kompozycji typu „Sacra conversazione”: w środku dziewczynka z gołębiem – Najświętsza Panienka, po bokach – mężczyźni na wzór świętych, zamiast kotary zasłaniającej krajobraz – surowy mur.