Sztuka Dawna. XIX w., Modernizm, Międzywojnie (wyniki)
17 grudnia 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 11 000 zł
Numer obiektu na aukcji
131

Cena wylicytowana: 11 000 zł

olej/tektura, 30 x 46 cm
sygnowany l.g.: 'akarpiński'
opisany przez autora na odwrociu: 'Winogrona [i] | jabłka | mal. | a.karpiński | Kraków'
ID: 78765
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.