Sztuka Dawna. XIX w., Modernizm, Międzywojnie (wyniki)
17 grudnia 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 26 000 zł
Numer obiektu na aukcji
106

Cena wylicytowana: 26 000 zł

olej/płótno, 75 x 55 cm
sygnowany, datowany i opisany p.d.: 'MAL. LVDOMIR SLEŃDZIŃSKI - | TERESA KOSSOWSKA - 1959 R -'
ID: 79797
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Wystawiany
  • Ludomir Sleńdziński, wystawa prac, ZPAP, CBWA, Zachęta, Warszawa, 1960, poz. 37