Sztuka Dawna. XIX w., Modernizm, Międzywojnie (wyniki)
17 grudnia 2019 godz. 19:00

Jan Matejko (1838 Kraków - 1893 Kraków)
Portret Adama Kiziora - ogrodnika z Woli Justowskiej, 1870 (?)
Cena wylicytowana: 210 000 zł
Numer obiektu na aukcji
109
Jan Matejko (1838 Kraków - 1893 Kraków)
Portret Adama Kiziora - ogrodnika z Woli Justowskiej, 1870 (?)

Cena wylicytowana: 210 000 zł

olej/płótno, 37 x 27,3 cm
opisany na odwrociu: 'Portret Adama Kiziora | Ogrodnika z Woli Justowskiej | Jan Matejko | 188 [.] r.'; nalepka z wystawy w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie (1950); na ramie numer inwentarzowy Muzeum Mazowieckiego w Płocku
ID: 79737
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Pochodzenie
 • zbiory hr. Jerzego Mycielskiego z Wiśniowej k. Jasła, od 1927
 • kolekcja Ryszarda Dobrowolskiego (zakup od hr. Zygmunta Mycielskiego, 1957)
 • inwentarz w Muzeum Mazowieckim w Płocku, 1972-1989
 • zbiory Stanisławowej Dobrowolskiej i Zofii Rosiak, Warszawa
 • dom aukcyjny Rempex, 1992
 • kolekcja prywatna, Polska
 • dom aukcyjny Agra Art, grudzień 2000
 • kolekcja prywatna, Warszawa
Literatura
 • Matejko. Obrazy olejne. Katalog, pod redakcją i ze wstępem Krystyny Sroczyńskiej, Warszawa 1993, nr 127
 • Jan Matejko i jego szkoła. Katalog wystawy, opracował T[eodor].Grott, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Kraków 1950, s. 10, nr kat. 16
 • Edward Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, muzea i inne zbiory przeszłości w Ojczyźnie i na obczyźnie..., t. 2, Warszawa-Kraków 1927, s. 506