Sztuka Dawna. XIX w., Modernizm, Międzywojnie (wyniki)
17 grudnia 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 9 500 zł
Numer obiektu na aukcji
147

Cena wylicytowana: 9 500 zł

olej/płótno, 66 x 73 cm
sygnowany p.d.: 'matuszkczak'
ID: 67615
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Edward Matuszczak to utalentowany pejzażysta związany z Krakowem i Paryżem. Kształcił się w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (od 1927) pod kierunkiem mistrzów malarstwa młodopolskiego - Władysława Jarockiego, Fryderyka Pautscha i Wojciecha Weissa. Rok studiów spędził nad Sekwaną w filii akademii pod okiem Józefa Pankiewicza. Na stałe związany był z Krakowem, w którym mieszkał i w którym udzielał się artystycznie wraz z Towarzystwem Artystów Polskich "Sztuka". II wojna światowa zawiodła go na Bliski Wschód, skąd trafił do Paryża. Tam związał się z grupą Réalité Nouvelle. Artysta zmarł w latach 60. XX wieku choć niektóre źródła wskazują na 1984 jako na datę śmierci. Edward Matuszczak najczęściej tworzył pejzaże, co jest zrozumiałe, jeśli pamiętać u kogo zdobywał malarskie szlify. Jego styl uważa się za połączenie młodopolskiego malarstwa nauczycieli, koloryzmu (kontakt z kapistami) oraz twórczości Raoula Dufy, z którą zetknął się nad Sekwaną. "Pejzaż zimowy" to dobry przykład połączenia tych trzech "żywiołów". Odznacza się znaczną dozą ekspresji. Malarzowi udało się jednak mimo intensywnej dynamizacji (pospieszne pociągnięcia pędzla, impastowość) zharmonizować obraz. Uderza w nim czystość barw i umiejętność "rozkolorowania" śniegu godna największych mistrzów pokolenia polskich malarzy, którzy pełnię sił twórczych osiągnęli około 1900.