Sztuka Dawna. XIX w., Modernizm, Międzywojnie (wyniki)
17 grudnia 2019 godz. 19:00

Jan Karmański (1887 Warszawa - 1958 Puławy)
Pejzaż z okolic Kazimierza Dolnego, 1934
Cena wylicytowana: 3 000 zł
Numer obiektu na aukcji
151
Jan Karmański (1887 Warszawa - 1958 Puławy)
Pejzaż z okolic Kazimierza Dolnego, 1934

Cena wylicytowana: 3 000 zł

olej/tektura, 38,5 x 38,5 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'JKARMAŃSKI 1934(?)'
ID: 73005
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Artysta wywodził się z warszawskiego środowiska Szkoły Sztuk Pięknych, którą ukończył w 1910. Studiował tam pod kierunkiem Ferdynanda Ruszczyca i Konrada Krzyżanowskiego. Wraz z 1924 przeniósł się do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Tam należał do Sekcji Plastycznej przy Towarzystwie Przyjaciół Kazimierza i uczestniczył w lokalnych pokazach sztuki. Malował głównie pejzaże, rzadziej martwe natury i portrety. Głównym tematem jego prac była architektura i folklor Kazimierza. W tym okresie krajobrazowe i etnograficzno-folklorystyczne walory tego miasteczka przyciągały wielu artystów. Najważniejszą grupą artystyczną, która pracowała w Kazimierzu Dolnym, byli twórcy wywodzący się z warszawskiej akademii, a w szczególności z pracowni Pruszkowskiego. Karmański wiele czerpał w swojej twórczości ze sztuki Paula Cézanne’a.