Sztuka Dawna. XIX w., Modernizm, Międzywojnie (wyniki)
17 grudnia 2019 godz. 19:00

Jan Karmański (1887 Warszawa - 1958 Puławy)
Pejzaż z okolic Kazimierza Dolnego, 1934
Cena wylicytowana: 3 000 zł
Numer obiektu na aukcji
151
Jan Karmański (1887 Warszawa - 1958 Puławy)
Pejzaż z okolic Kazimierza Dolnego, 1934

Cena wylicytowana: 3 000 zł

olej/tektura, 38,5 x 38,5 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'JKARMAŃSKI 1934(?)'
ID: 73005
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.