Sztuka Dawna. XIX w., Modernizm, Międzywojnie (wyniki)
17 grudnia 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 26 000 zł
Numer obiektu na aukcji
118

Cena wylicytowana: 26 000 zł

olej/płótno, 49 x 72 cm
sygnowany i datowany p.d.: '1922 | Terlikowski'
ID: 79765
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Paryż
  • kolekcja prywatna, Warszawa
Więcej informacji
Włodzimierz Terlikowski wielokrotnie wyjeżdżał na południe Francji, które dzięki specyficznym warunkom dawało możliwość kontemplowania i odtwarzania na obrazach czystych, rozświetlonych barw. Artysta mawiał, że już od najmłodszych lat coś go zawsze "pchało" w świat. Podróż była bodźcem do poszukiwań artystycznych oraz źródłem inspiracji. W pierwszych latach twórczości malarz przenosił się z miejsca na miejsce, prowadząc żywot włóczęgi (odwiedził kraje północnej Afryki, Chiny i Singapur, Australię i Nową Zelandię, kraje Europy oraz Rosję). Imał się różnych zajęć - począwszy od ciężkiej pracy fizycznej po prowadzenie Muzeum Etnografii i Nauk Przyrodniczych. W późniejszych latach, kiedy odniósł duży sukces we Francji i we Włoszech, podróżował równie często, mogąc już poświęcić się w pełni malarstwu. Patrząc na jego malarstwo pejzażowe, można stwierdzić, że podróżował w poszukiwaniu światła. Na ten aspekt jego malarstwa niejednokrotnie zwracali uwagę komentatorzy. Chil Aronson pisał: "Jego efekty świetlne, atmosferyczne, ich delikatne niuanse, tworzone są za pomocą trzech barw: szmaragdowej zieleni, rubinowej czerwieni oraz ochry" (Chil Aronson, Art Polonais Moderne, Paris 1929, s. 16).