Sztuka Dawna. XIX w., Modernizm, Międzywojnie (wyniki)
17 grudnia 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 4 200 zł
Numer obiektu na aukcji
140

Cena wylicytowana: 4 200 zł

olej/płótno, 35 x 55 cm
sygnowany p.d.: 'JGrubiński'
ID: 77669
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Więcej informacji
Jan Grubiński studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie u Jacka Malczewskiego (1896-97). Naukę kontynuował w Paryżu u Raphaëla Collina. Po powrocie zamieszkał w Warszawie. Należał do Towarzystwa Zachęty i tam wystawiał swoje prace. Tematem jego obrazów były głównie pejzaże przedstawiające las o każdej porze dnia i nocy, często w zimowej scenerii. Prezentowany w katalogu pejzaż stanowi doskonałą reprezentację nastrojowego krajobrazu wzmocnionego niuansami kolorystycznymi. Czerpiąc ze spuścizny Józefa Chełmońskiego, Grubiński stworzył subtelną wizję zmierzchającego się pejzażu. Kolorystyka, jaką operuje malarz zakrawa o miękkie detale światłocieniowe i kolorystyczne. Artysta z upodobaniem komponuje pejzaż w oparciu o mglistą perspektywę oraz zimne barwy, tak typowe dla tej pory dnia. Artysta wypracował autonomiczne środki wyrazu artystycznego, które czynią z jego obrazów metafizyczną interpretację świata przyrody.