Sztuka Dawna. XIX w., Modernizm, Międzywojnie (wyniki)
17 grudnia 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 24 000 zł
Numer obiektu na aukcji
119

Cena wylicytowana: 24 000 zł

olej/płótno, 54 x 72 cm
sygnowany i datowany l.d.: '1931 | W. de Terlikowski', p.d.: 'Wladimir de Terlikowski'
ID: 77691
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Włodzimierz Terlikowski otrzymując wykształcenie w Monachium, po licznych podróżach między innymi do Hiszpanii, Anglii oraz do Nowej Zelandii, Indii, Australii, od 1911 roku na stałe osiadł w artystycznej stolicy świata - Paryżu. Wówczas zastąpił pędzel szpachlą, posługując się grubą warstwą malarskiej materii. Przyprawiało to o niemały kłopot krytyków. Z jednej strony próbowano bowiem widzieć w Terlikowskim następcę impresjonistów (wielokrotnie w prasie francuskiej można znaleźć anegdotę o spotkaniu młodego Polaka ze starzejącym się Renoirem), czy kolorystę, albo "wrażeniowca". Podkreślano jednak, że obrazy Terlikowskiego nie są szkicami i nie mamy w nich do czynienia z malowaniem światła - artysta kształtuje za to materię malarską tak, jakby tworzył w plastycznej masie. Tym samym Terlikowski wypracował niepowtarzalny sposób malarskiej kreacji, posługując się bogatą, grubą strukturą farby o rozświetlonych, przepełnionych słońcem barwnych tonach.