Sztuka Dawna. XIX w., Modernizm, Międzywojnie (wyniki)
17 grudnia 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 15 000 zł
Numer obiektu na aukcji
120

Cena wylicytowana: 15 000 zł

olej/płótno, 40 x 26 cm
sygnowany i datowany u dołu: 'W. de Terlikowski 1927 '
na dolnym ramiaku pieczęć z kotwicą skrzyżowaną z kaduceuszem firmy Lefranc
ID: 79766
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.