Sztuka Dawna. XIX w., Modernizm, Międzywojnie (wyniki)
17 grudnia 2019 godz. 19:00

Alfred Świeykowski (1869 - 1953 )
Kościół w Vacheresse
Cena wylicytowana: 4 200 zł
Numer obiektu na aukcji
144
Alfred Świeykowski (1869 - 1953 )
Kościół w Vacheresse

Cena wylicytowana: 4 200 zł

olej/tektura, 29,5 x 41 cm
sygnowany p.d.: 'A. Świeykowski'
ID: 79779
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Prezentowany obraz przedstawia miejscowość Vacheresse, położoną przy dzisiejszej granicy łączącej Francję ze Szwajcarią. Autorem jest malarz pochodzący z polsko-rosyjskiej rodziny – Alfred Świeykowski. Artysta we Francji, w której spędził całe życie doczekał się nawet instytucji zajmującej się jego spuścizną. W wyniku prac owego association udało się nie tylko ustalić przybliżoną liczbę stworzonych przez artystę prac (ok. 300), ale również zorganizować kilka wystaw. Prace malarza znajdują się jednak nie tylko we francuskich zbiorach, ale również w Polsce, np. w Muzeum Narodowym w Warszawie. Malarz odebrał wykształcenie w paryskiej École des Beaux-Arts w pracowni Fernanda Cormona. W latach 1894-1921 regularnie wystawiał w Société Nationale des Beaux-Arts. Tuż przed II wojną światową przeniósł się do Normandii gdzie wybudował dom z pracownią. Tutaj oddawał się malarstu pejzażowemu, będącego ważną częścią jego twórczości. Przemożny wpływ na jego twórczość wywarł impresjonizm. W niektórych swoich pracach zbliża się w malarskich rozwiązaniach do tych stosowanych przez fowistów.