Sztuka Dawna. XIX w., Modernizm, Międzywojnie (wyniki)
17 grudnia 2019 godz. 19:00

Wojciech Weiss (1875 Leorda, Rumunia - 1950 Kraków)
Dom w Kalwarii Zebrzydowskiej, 1907
Cena wylicytowana: 28 000 zł
Numer obiektu na aukcji
133
Wojciech Weiss (1875 Leorda, Rumunia - 1950 Kraków)
Dom w Kalwarii Zebrzydowskiej, 1907

Cena wylicytowana: 28 000 zł

olej/tektura, 25 x 39 cm
sygnowany p.d.: 'WW'
ID: 78479
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • dom aukcyjny DESA Unicum, październik 2008
  • kolekcja prywatna, Warszawa
Więcej informacji
Prezentowany w katalogu pejzaż Wojciecha Weissa to widok z kalwaryjskich okolic. Pobyt w rodzinnym domu na wsi oraz szczęśliwe małżeństwo stawały się dla Weissa impulsem do wprowadzenia nowych rozwiązań w malarstwie - w jego twórczości na dobre ugruntował się tzw. okres biały, który operował zdecydowanie rozjaśnioną paletą barwną oraz obrazami o tematyce pejzażowej i portretowej inspirowanej życiem rodzinnym. "(…) okres biały, w którym powstaje sztuka niezwykle osobista, szczera, intymna. Właśnie na jej podstawie można odkryć istotę struktury malarstwa Weissa; można zrozumieć, że kolor w jego obrazach - pozostając w zasadzie lokalny - nabiera też cech koloru sugestywnego, znaczącego emocjonalnie; że plama barwna związana jest luźno z linią, a linia zyskuje znaczenie ekspresyjne i rytmizujące; że dla artysty rysowanie i malowanie oznacza ten sam proces twórczy." ("Piękno do mnie przyszło…". Wojciech Weiss. Malarstwo białego okresu 1905-1912, Warszawa 2007, s. 7). Artysta studiował w krakowskiej SSP w latach 1890-99. Nagrodą za ukończenie szkoły - obok złotego medalu - było roczne stypendium na pobyt w Paryżu. W malarstwie artysty splatały się różne poetyki: realistyczna, ekspresjonistyczna i secesyjno-dekoracyjna. Stałą zaś cechą twórczości Weissa było inspirowanie się naturą, której głęboka znajomość leżała u podstaw każdego z namalowanych przez artystę dzieł.