Sztuka Dawna. XIX w., Modernizm, Międzywojnie (wyniki)
6 czerwca 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 38 000 zł
Numer obiektu na aukcji
41

Cena wylicytowana: 38 000 zł

olej/płótno (dublowane), 54 x 65 cm
sygnowany l.d.: 'Hayden'
na odwrociu papierowa nalepka z opisem pracy oraz fragment drugiej nalepki
ID: 70181
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Francja
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Henri Hayden. Mistrzowie École de Paris, katalog wystawy, Villa la Fleur, Konstancin-Jeziorna, Warszawa 2013, s. 64, kat. poz. 43 (il.)
Wystawiany
  • Henri Hayden. Mistrzowie École de Paris, Villa la Fleur, Konstancin-Jeziorna, 20 września – 31 grudnia 2013
Więcej informacji
Przedstawione miejsce, skąpany w słońcu prowansalski krajobraz powstał pod koniec lat 20. XX wieku. Jest świadectwem ciekawego paradoksu sztuki nowoczesnej. Od końca XIX wieku do Prowansji przyjeżdżali malarze nadający kierunek artystycznym przemianom. Nie przestali jednak odwiedzać tych miejsc z paletą, kiedy w ich twórczości zachodziły zmiany w kierunku klasycznym. I tak Henryk Hayden, ważny kubistyczny twórca, stworzył ten piękny, drgający słońcem pejzaż w okresie, kiedy już rozstał się z kubizmem. Przełom lat nastych i dwudziestych przyniósł istotne zmiany w twórczości Henryka Haydena, które zaważyły na kształcie jego malarstwa w latach 20. i 30. Choć tworzenie w nurcie kubizmu nie było dla malarza związane ze ścisłymi zasadami, po kilku latach mógł się poczuć zmęczony tą formułą. Owo znużenie czy, ściślej mówiąc, wyzwolenie się z niego znalazło najpełniejszy wyraz w pełnym światła malarstwie pejzażowym. Był to proces równoległy do powszechnego w tym czasie nawrotu wśród malarzy europejskich do klasycyzmu. To doświadczenie wyniszczającej wojny miało skłonić większość twórców do próby nawiązania kontaktu z tradycją i otaczającym światem, która to tradycja jeszcze niedawno była przez niektórych uważana za zbędny balast. Lata 20. i 30. to początek wyjazdów na południe Francji do Cassis i Sanary. Tam powstają pełne żywych kolorów obrazy budowane miękko kładzioną, wibrującą plamą. Pejzaż był jednym z podstawowych malarskich zajęć Henryka Haydena. Na przestrzeni lat i dekad jego obrazy zmieniały się, nie zmieniła się jednak wrażliwość na otaczający świat.