Sztuka Dawna • XIX wiek - Modernizm - Międzywojnie (wyniki)
4 czerwca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 48 000 zł
Numer obiektu na aukcji
20

Cena wylicytowana: 48 000 zł

olej/płótno, 77,5 x 47 cm
ID: 85489
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • zbiory spadkobierców artysty
  • kolekcja prywatna, Polska
Więcej informacji
W okresie warszawskim Bolesław Cybis stworzył wiele portretów: niekiedy postaci bliskich, ze swojego otoczenia, często jednak anonimowych dzisiaj modeli. Liczne wizerunki portretowe zostały wykonane w różnorodnych technikach. Najczęściej sięgał po techniki rysunkowe, które pozwalały mu na szybkie, lecz w konsekwencji bardziej szkicowe zarysowanie podobizny modela, takie jak sangwina czy ołówek. Prezentowany na portrecie chłopiec ukazany został ujęty całopostaciowo i frontalnie. Malarz delikatnie rozmył rysy dziecka, zespalając jego postać z ciemnym tłem. Rozegrana w przytłumionej palecie kompozycja rozbrzmiewa pojedynczymi akcentami zieleni i czerwieni. Cybis pilnie studiował w pracowni Tadeusza Pruszkowskiego oprócz samej praktyki również teoretyczne zagadnienia z zakresu historii sztuki. Fakt ten łączy właściwie wszystkich artystów kręgu tego wybitnego profesora nazywanego powszechnie przez swoich podopiecznych „Pruszem”. W prezentowanej pracy zauważyć można interesujące odwołania do malarstwa portretowego holenderskiego Złotego Wieku. W owym czasie modele przedstawiani byli zarówno na pejzażowym tle, jak i w obrębie jednolitej, ciemnej przestrzeni. Kolejną cechą, która łączy Cybisa z mistrzami z Północy, jest weryzm przedstawienia połączony z czytelną w obrazie dużą wrażliwością plastyczną autora. Portret chłopca bliski jest późnej, światłocieniowej i wyrafinowanej kolorystycznie twórczości Rembrandta.