Sztuka Dawna • XIX wiek - Modernizm - Międzywojnie (wyniki)
4 czerwca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 38 000 zł
Numer obiektu na aukcji
6

Cena wylicytowana: 38 000 zł

olej/tektura, 32,5 x 27,5 cm
sygnowany p.g.: 'J. Malczewski'
ID: 85453
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Pochodzenie
  • zakup w antykwariacie Lamus
  • kolekcja prywatna, Polska
Więcej informacji
W twórczości Jacka Malczewskiego obecne są liczne portrety i studia portretowe. Malarz na przełomie wieków był modnym krakowskim portrecistą, lecz studia modeli należały do standardowego repertuaru jego twórczości. Malarz przyglądał się nie tylko swoim ulubionym modelkom: żonie, siostrom, córce czy „muzom” takim jak Maria Balowa czy Michalina Janoszanka, lecz również przybyszkom do pracowni czy wizytującym majątki, gdzie przebywał artysta. Ostatnio temat malarstwa portretowego kobiet w oeuvre Malczewskiego przybliżyła wystawa „Moja dusza. Oblicza kobiet w twórczości Jacka Malczewskiego” (Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, październik 2019 – styczeń 2020). Paulina Szymalak-Bugajska odnotowuje: „Malczewski stworzył własny, oryginalny język malarski oparty na konfrontacji w obrazie dwóch przestrzeni będących odbiciem świata rzeczywistego – materialnego i nierzeczywistego – duchowego. I to właśnie kobieta, której obecność w twórczości Malczewskiego nie tylko wzbogacała wizualną stronę jego prac, najczęściej stawała się pośrednikiem w przekazywaniu ukrytych myśli, pragnień, tęsknot, nierzadko skrywanych emocji, które wypełniały duszę twórcy” (Paulina Szymalak-Bugajska, Moja dusza. Oblicza kobiet w twórczości Jacka Malczewskiego, katalog wystawy, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Radom 2019, s. 9-10).