Sztuka Dawna. Prace na Papierze (wyniki)
25 lutego 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 5 500 zł
Numer obiektu na aukcji
5

Cena wylicytowana: 5 500 zł

akwarela, tusz/papier, 27 x 23 cm (w świetle passe-partout)
opisano autorsko u dołu
na odwrociu pieczęcie i opisy autorskie
ID: 81609
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.