Sztuka Dawna. Prace na Papierze (wyniki)
25 lutego 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 5 500 zł
Numer obiektu na aukcji
36

Cena wylicytowana: 5 500 zł

ołówek, gwasz/papier, 64 x 49 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i datowany p.d.: 'M.Konarski IV. 57 r.'
ID: 80102
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Konarski (1909-1998) – Szczepowy Rogatego Serca. Malarstwo, rysunek, rzeźba, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Toruń 2015, poz. kat. nr 33
Wystawiany
  • Marian Konarski (1909-1998) – Szczepowy Rogatego Serca. Malarstwo, rysunek, rzeźba, Muzeum Okręgowe w Toruniu, 2015