Sztuka Dawna. Prace na Papierze (wyniki)
25 lutego 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 10 000 zł
Numer obiektu na aukcji
67

Cena wylicytowana: 10 000 zł

akwarela, ołówek, tusz/papier, 29 x 43,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany, datowany i opisany l.d.: 'Mokwa - Hel | 1919'
ID: 81389
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.