Sztuka Dawna: Prace na Papierze (wyniki)
23 maja 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 30 000 zł
Numer obiektu na aukcji
16

Cena wylicytowana: 30 000 zł

ołówek/papier, 22,5 x 16 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany monogramem p.d.: 'JM.'
na odwrociu nalepka pracowni galanteryjno-introligatorskiej Roberta Jahody
ID: 69152
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Kraków
Więcej informacji
W 1938 roku, z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Matejki, otwarto w Muzeum Narodowym w Warszawie wystawę rysunków artysty. W katalogu ekspozycji pisano: "Przed oczami widza przesuwają się prostokąty kart pokrytych, niby dziwnym ornamentem, bogatymi liniami rysunku; wzrok pada na coraz to nowe płaszczyzny barwnych szkiców, oczy spotykają się ze spojrzeniem tych, którzy odeszli w historię. Całą energię swoją, całą moc twórczą przelał Mistrz w te postacie. Napełnił je własną siłą (…)" (Katalog wystawy rysunków i szkiców Jana Matejki, kat. wyst., Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1938, s. 1). Matejkowski rysunek zajmuje szczególną pozycję w historii sztuki polskiej. Nieprzebrana ilość prac, wykonanych przede wszystkim ołówkiem, stanowi uzupełniający, ale i niejako odrębny dział jego twórczości. Rysunki Matejko wykorzystywał bowiem jako szkice do dużych kompozycji olejnych. Realizował w nich po raz pierwszy swoje artystyczne kreacje. Prace wykonywane ołówkiem stanowiły niejako bezpośredni zapis ducha i intelektu, a odnotowana przez twórców wystawy ruchliwa kreska była ich instrumentem. Matejkowski misternie tkany, ekspresyjny rysunek zapłodnił wyobraźnię wielu artystów-uczniów Mistrza i wywarł tym samym wpływ na linearny nurt modernizmu w malarstwie polskim początku XX stulecia. Prezentowane studium rysunkowe powstało na pojedynczej karcie szkicownika dużego formatu. Artysta ekspresyjnie wykreślił zarys męskiej głowy, silnie akcentując wąsy i oczy. Niektóre partie zaznaczył ledwie szkicowo. Praca, być może, powstała we wczesnym okresie twórczości autora, podczas studiów w Monachium.