Sztuka Dawna. Prace na Papierze (wyniki)
14 maja 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 2 800 zł
Numer obiektu na aukcji
1

Cena wylicytowana: 2 800 zł

węgiel/papier, 37,5 x 37 cm
sygnowany p.d.: 'J.Zucker'
ID: 84361
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.