Sztuka Dawna: Prace na Papierze (wyniki)
3 grudnia 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 2 400 zł
Numer obiektu na aukcji
70

Cena wylicytowana: 2 400 zł

olej/płótno naklejone na tekturę, 15,5 x 23 cm
na odwrociu opisany: 'Je certifie que ce tableau etait peint par Basile Poustochkine locataire de mon p?re Pierre STRZALKO 65 rue Ed.Nortien 92.200 Neuilly Maryla STRZALKO.'
ID: 79498
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.