Sztuka Dawna: Prace na Papierze (wyniki)
3 grudnia 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 500 zł
Numer obiektu na aukcji
63

Cena wylicytowana: 1 500 zł

akwarela, tusz/papier, 28 x 20 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany monogramem p.d.: 'A.U.'
ID: 67449
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.