Sztuka Dawna: Prace na Papierze (wyniki)
3 grudnia 2019 godz. 19:00

Maja Berezowska (1898 Baranowicze - 1978 Warszawa)
Ilustracja do wiersza Ignacego Krasickiego "Nie można"
Cena wylicytowana: 2 800 zł
Numer obiektu na aukcji
83
Maja Berezowska (1898 Baranowicze - 1978 Warszawa)
Ilustracja do wiersza Ignacego Krasickiego "Nie można"

Cena wylicytowana: 2 800 zł

tusz/papier, 21 x 31 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany p.d.: 'maja'
Praca pochodzi z książki "Anegdoty i sensacje obyczajowe wieku oświecenia w Polsce" na odwrociu wiersz Ignacego Krasickiego
ID: 79557
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.