Sztuka Dawna: Prace na Papierze (wyniki)
3 grudnia 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 800 zł
Numer obiektu na aukcji
55

Cena wylicytowana: 800 zł

akwarela/papier, 18,5 x 22,5 cm (w świetle oprawy)
sygnowany i datowany p.d.: 'J.Pstrak 915'
ID: 78340
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.