Sztuka Dawna: Prace na Papierze (wyniki)
14 czerwca 2018 godz. 19:00

* Cena wylicytowana: 3 200 zł
Numer obiektu na aukcji
9

* Cena wylicytowana: 3 200 zł

pastel/papier , 63,5 x 48,5 cm
sygnowany p.g.: 'SKlimowski'
(w świetle ramy)
ID: 59862
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.