Spragnieni Piękna. Aukcja Charytatywna
4 marca 2019 godz. 21:20

Grupa Luxus
Bez tytułu, 2019
Cena wywoławcza: 1 000 zł
Numer obiektu na aukcji
7
Grupa Luxus
Bez tytułu, 2019

Cena wywoławcza: 1 000 zł

inna/deska
ID: 68327
Więcej informacji
W ramach projektu „Spragnieni Piękna” Luxus stworzył, przypominający swoją formą gotyc-ki ołtarz, portret wieloletniego wicedyrektora MNW dr. Piotra Rypsona, opisując go następu-jącymi słowami: „Postanowiliśmy na parawanie umieścić portret Piotra Rypsona, bo jest przystojny. Po bokach daliśmy mu skrzydła z kwiatów, bo jest kwieciście lotny. Za głową ma złotą aureolę, bo jakoś tak wyszło. Trzy klucze na koszulce, że to klucze do naszych serc. Tak naprawdę chcieliśmy namalować coś innego, ale nam nie wyszło. Z wyrazami szacunku i miłości grupa Luxus”.