Rzeźba i Formy Przestrzenne (wyniki)
29 października 2019 godz. 19:00

"Szkoła Zakopiańska"
Madonna, 1934 r.
Cena wylicytowana: 18 000 zł
Numer obiektu na aukcji
18
"Szkoła Zakopiańska"
Madonna, 1934 r.

Cena wylicytowana: 18 000 zł

drewno, 50 x 25 x 11,5 cm
sygnowany na podstawie: 'Z.H'
na podstawie papierowa nalepka: 'PAŃSTWO SZKOŁA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO | W ZAKOPANUM 1937 | AUTOR ZYGMUNT HORYTON CIUPKA'
na boku stempel: 'PSPD'
ID: 71491
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Więcej informacji
Prezentowaną na aukcji rzeźbę, choć nie jest ona pracą o charakterze religijnym, można kojarzyć z tym, co niekiedy nazywa się „Madonnami Karola Stryjeńskiego”. Nazwa pochodzi od tytułu notatki w czasopiśmie „Pani” (R 3: 1924, nr 8/9, s. 42). Było to ćwiczenie wymyślone i zadane przez Stryjeńskiego uczniom (ale realizowane we wszystkich pracowniach), polegające na wykonaniu rzeźbiarskiego wizerunku Matki Boskiej. Prace te łączy frontalność przedstawienia, symetria, wynikająca z nich hieratyczność, ale również geometryczne syntetyzowanie formy i użycie rytmicznie po wtarzającego się kształtu (na ogół w partii spódnicy). Maria przedstawiana była bez Dzieciątka. Prezentowana praca, choć żaden atrybut nie wskazuje na boskość postaci, jest w wyrazie bardzo podobna do owych „Madonn”. W „Madonnie” tkwi również coś, co wyczuwane było przez krytyków piszących w latach 20. i 30. o rzeźbach z kręgu szkoły zakopiańskiej, zwłaszcza zaś o owych maryjnych figurkach. Dochodzić miał w nich do głosu żywioł pogański, mający swoje źródło w sztuce ludowej Podhala. Ten, który Matkę Boską upodabniał do Matki Natury i który silnie dał o sobie znać również w sztuce żony Karola – Zofii Stryjeńskiej.