Rzeźba i Formy Przestrzenne (wyniki)
29 października 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 50 000 zł
Numer obiektu na aukcji
34

Cena wylicytowana: 50 000 zł

brąz patynowany, 58 x 40 x 16 cm
sygnowany, datowany i opisany p.d.: 'B.Biegas | Paris 3/4 | 1904’
edycja 3/4
ID: 78455
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Biegas ma wizje nie z tego świata, fascynuje go tajemnica”. – CHARLES DOURY Ważną częścią rzeźbiarskiego dorobku twórczości Bolesława Biegasa były portrety poświęcone geniuszom, którzy inspirowali nieprzeciętnego artystę. Wśród panteonu twórców, których wizerunki upamiętnił twórca, obok postaci Jana Sebastiana Bacha, Mickiewicza czy Słowackiego znalazł się autor „Kwiatów zła” – Charles Baudelaire. Rzeźbiarz ukazuje wręcz realistycznie ukształtowane oblicze zasępionego Baudelaire’a wpisanego w kompozycję o miękkiej linii, ponad głową którego w falistych zakolach wpisane są sylwetki tajemniczych postaci. W 1904 roku w podobnym ujęciu zostały stworzone dwie podobizny Beethovena i Wagnera, wystawiane na dwudziestej wystawie Secesji Wiedeńskiej. Na te prace zwrócił uwagę paryski korespondent „Kraju”, pisząc z entuzjazmem, że zaproponowane rzeźby „bardzo fantastycznego i osobistego pomysłu. Beethoven pokazuje się zanurzony w fali własnego natchnienia, uplastycznionego przez kilkanaście głów kobiecych, z których każda obrazuje odrębny motyw jego twórczości. Wagnera przedstawił rzeźbiarz opartego o harfę, z której znowu kobiece postacie tryskają, falistym wylewem”. W opisywanej pracy Biegas, mimo zastosowanej dominanty kompozycyjnej o falistym wykroju, poddał kompozycję ścisłej geometryzacji, kontrastując wyraźnie ostry, wertykalny układ zaznaczony przez regularną sylwetkę mężczyzny, którego oblicze ukazane zostało z profilu, z esowatym meandrem zamykającym grupę. Od tego momenty następuje zmiana stylistyki rzeźb Biegasa, który odchodząc od geometryzacji i prymitywizmu przechodzi ku stylistyce bliższej secesji. O uznaniu Charlesa Baudelaire’a przez Bolesława Biegasa świadczy powołanie przez artystę w 1922 roku „zakonu” Mitra, którego główną rolą miało być podtrzymanie pamięci genialnych twórców różnych dziedzin sztuki. Na potrzeby zakonu Biegas: „rzeźbi model pierścienia w formie herbu, który musieli nosić wszyscy członkowie przyjęci do zakonu” (cyt. za Xavier Deryng, Bolesław Biegas, Paryż 2011, s. 135-136). Na zachowanym projekcie rzeźby widoczna jest również podobizna Baudelaire’a, co świadczy o wyrazie wielkiego podziwy Biegasa dla paryskiego poety. „Następnie czytamy listę „Wielkich Ludzi” uhonorowanych w ten sposób: zaczynając od Dantego, który wieńczy zbiór, i idąc zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara obserwujemy Szekspira, Valazqueza, Berlioza, Byrona, Racine’a, Baudelaire’a, Mickiewicza, Chopina, Beethovena i Michała Anioła”(cyt. za op. cit. s. 136).