Rzeźba i Formy Przestrzenne (wyniki)
29 października 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 26 000 zł
Numer obiektu na aukcji
3

Cena wylicytowana: 26 000 zł

brąz patynowany, trawertyn, 38 x 28 x 14 cm [wymiary rzeźby]; 10 x 17 10 cm [wymiary postumentu]
opisany na odwrociu: '149 / 000 H.C.'
edycja 149/1000
ID: 69891
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Moje prace to taka pułapka intelektualna. Chcę, by były kluczem, którym otwieram drzwi do samego siebie. Tu chodzi o moje życie, a nie o wchodzenie w sprawy kulturowe, które mnie nie interesują”. – IGOR MITORAJ