Rzeźba i Formy Przestrzenne (wyniki)
28 marca 2019 godz. 19:00

"Szkoła Zakopiańska"
Dziewczynka z piłką, lata 30. XX w.
Cena wylicytowana: 24 000 zł
Numer obiektu na aukcji
5
"Szkoła Zakopiańska"
Dziewczynka z piłką, lata 30. XX w.

Cena wylicytowana: 24 000 zł

drewno, 39 x 12 x 11 cm
opisany na podstawie: ' - SPODOBAŁY - MI - SIĘ | - OCZKA - U - JAGUSIE', '- IRKA - I - TADZIK | ZAKOPANE - 13 - 11 -1944'
ID: 66603
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Więcej informacji
Prezentowana „Dziewczynka z piłką” w pełni oddaje wszystkie charakterystyczne cechy narodzonego w dwudziestoleciu międzywojennym „stylu narodowego”. Zastosowanie kryształowych, złożonych struktur budowanych z geometrycznych form – głównie rombów oraz trójkątów, dawały efekt zbliżony do podhalańskich „kozikowych” zaciosów i motywów o ludowym charakterze jak jodełki czy świerkowe łuski. Góralska ornamentyka oraz tematy zaczerpnięte z podhalańskiego życia zostały w zupełności poddane syntezie i zgeometryzowaniu przy jednoczesnej rytmizacji poszczególnych elementów kompozycji. Styl „szkoły zakopiańskiej” stanowi kluczowe miejsce w historii rzeźby i definicji polskiego art déco oraz „stylu narodowego” za sprawą sukcesu na Międzynarodowej Wystawie Sztuk Dekoracyjnych i Nowoczesnego Przemysłu w Paryżu w 1925. Realizacje uczniów ze Szkoły Przemysłu Drzewnego w Zakopanem zostały odznaczone obok Szczepkowskiego i Stryjeńskiej nagrodą Grand Prix paryskiej wystawy. Fakt ten w pełni podkreśla niezwykłe zasługi, dzisiaj często anonimowych twórców, którzy przyczynili się do międzynarodowego sukcesu kubizującej, ale tkwiącej w podhalańskim prymitywizmie stylu dwudziestolecia międzywojennego w Polsce.