Rzeźba i Formy Przestrzenne (wyniki)
9 listopada 2017 godz. 19:00

* Cena wylicytowana: 2 400 zł
Numer obiektu na aukcji
52

* Cena wylicytowana: 2 400 zł

brąz patynowany, granit, 22 x 28 cm
sygnowany i datowany na podstawie: 'PIOTR OŻERSKI STRZELEC | 1980'
NAGRODY:
- rzeźba otrzymała w 1984 roku III nagrodę w Krajowym Olimpijskim Konkursie Sztuki
ID: 39116
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • zbiory Związku Artystów Rzeźbiarzy w Warszawie
Więcej informacji
Proponowana praca zatytułowana "Strzelec" powstała z fascynacji autora sportem i ruchem. Artysta sam w młodości uprawiał sport wyczynowo - pływał, uprawiał gimnastykę i zapasy. To stąd wziął się cykl rzeźb o tematyce sportowej. Zainteresowanie ciałem w ruchu, w zgięciu, ulotne chwile wysiłku, koncentrację zawodników artysta utrwala w sposób szkicowy, używając kubistycznej formy. Widać, że Liceum im. Antoniego Kenara w Zakopanem i zapożyczenia z rzeźby tzw. szkoły zakopiańskiej odcisnęły piętno na twórczości Ożerskiego. "Strzelec" zbudowany jest z wzajemnie się nakładających i przenikających brył. Forma nabrała dynamizmu za sprawą ostrych cięć, anatomia postaci została natomiast uproszczona i nieco przerysowana. Przeskalowaniu uległa w szczególności ręka, w której postać trzyma broń, zapewne by podkreślić chwili oddania strzału. Późniejszy, wykonany w 1982 roku, analogiczny odlew "Strzelca" znajduje się w zbiorach Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Piotr Ożerski urodził w 1944 roku w Warszawie. Dorastał w rodzinie artystycznej - ojciec był rzeźbiarzem, a matka zajmowała się ilustracją książkową dla dzieci. Wykształcenie plastyczne zdobywał w liceach plastycznych w Warszawie i w Kielcach oraz w Liceum im. Antoniego Kenara w Zakopanem. Następnie studiował na Wydziale Rzeźby warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni doc. Bohdana Chmielewskiego. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w roku 1974. Pracuje w różnych materiałach, takich jak kamień, ceramika, drewno, ale jego ulubionym tworzywem jest brąz. Tajniki odlewnictwa, zarówno w formach piaskowych, jak i metodą wosku traconego, poznał i opanował w latach 1973-74 pod okiem mistrza Horsta Borchardta w Köpenick. Uczył się odlewnictwa w najbardziej znanych warszawskich odlewniach. Piotr Ożerski jest artystą bardzo pomysłowym. Jego prace emanują niesamowitą mocą i charakteryzują się bezkompromisową dbałością o szczegóły. W latach 70. artysta był uczestnikiem licznych orońskich plenerów rzeźbiarskich. W roku 1979 Towarzystwo Przyjaciół Rzeźby w Orońsku zorganizowało wystawę jego prac pt. "Rzeźba kameralna". W zbiorach Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie znajdują się prace Ożerskiego, m.in. "Strzelec", "Gimnastyk", "Łucznik", "Ciężarowiec", "Tancerka z piłką". Obecnie Ożerski jest ważną postacią australijskiej sceny artystycznej. Mieszka i pracuje w Sydney.