Rzeźba i Formy Przestrzenne
29 października 2020 godz. 19:00

Estymacja: 150 000 - 200 000 zł
Numer obiektu na aukcji
4

Estymacja: 150 000 - 200 000 zł

tkanina jutowa, bycze rogi, 71 x 82 x 35 cm
unikat
ID: 90896
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • dar od artystki, 1993
  • kolekcja prywatna, Polska
Więcej informacji
Siła obecności zwierzęcia, jego opisu oraz wizerunku w najrozmaitszych formach sztuki i tekstach kultury jest wynikiem fundamentalnej, pierwotnej potrzeby człowieka, by nakreślić i zbadać relację pomiędzy gatunkiem ludzkim a światem przyrody. Owa konieczność szczególnie widoczna jest w twórczości Magdaleny Abakanowicz, która swoimi pracami prowokuje respekt, jakim obdarza się relikty istot zarówno ludzkich, jak i zwierzęcych. Myśląc o twórczość artystki, możemy wyróżnić dwa zasadnicze motywy jej działań. Z jednej strony są to liczne retrospekcje z całym przynależnym im bagażem traum ostatnich dekad, wyrażone w bezgłowych tłumach postaci, z drugiej jest nim okres przedarchaiczny, czas kreowania mitów, nomadyczności oraz kreacji obiektów kultu wykonywanych z materiałów nietrwałych jak drewno czy tkanina, tak charakterystycznych dla twórczości Abakanowicz, zwłaszcza z wczesnego okresu. Powinowactwa twórczości Abakanowicz ze sztuką archaiczną można szukać chociażby w grupie prac zatytułowanej „Cztery postacie kobiece” przywodzącej na myśl greckie płaczki (1984), „Postaciach tańczących” (2000) wykonanych z płótna workowego czy realizacji „Kokon” (1987) otulającej autentyczny zwierzęcy róg. Myśląc jednak o prezentowanej w niniejszym katalogu głowie nosorożca, nie sposób nie zauważyć jeszcze jednego aspektu: motywu ofiary, obecnego także w pracach z dużego cyklu „Głowy zwierząt kopytnych”, które swoim kształtem przypominały myśliwskie trofea oraz formy z „Inkarnacji”. O tych ostatnich artystka mówiła: „Twarze Inkarnacji odsłaniają chaos wnętrza ukrywanego za żywą twarzą. Uciekam od każdej, sięgając po następną, aby wreszcie odnaleźć równowagę w obiektywizmie twarzy zwierząt”. Barbara Rose dostrzegła z kolei, że Abakanowicz w swoich pracach: „określa artystę jako proroka, który ujawnia ukrytą za pozorami realność spraw i rzeczy. Jej figury ludzkie, zwierzęta, ptaki i drzewa charakteryzują się pięknem, lecz na pewno nie umownym, wyidealizowanym pięknem, charakterystycznym dla kultury zachodu. Dzieła jej (…) raczej wstrząsają nami i niepokoją, prowokując skojarzenia ze zbiorową świadomością rejestrującą ewolucję umysłu ludzkiego, jego mity i marzenia, od samego początku w prastarych formach życia”. Prezentowana w niniejszym katalogu głowa nosorożca przywodzi na myśl wykopaliskową bryłę, niezwykle przejmującą i druzgoczącą w swoim wyrazie. Nadrzędnym tematem oraz myślą towarzyszącą Abakanowicz w twórczym akcie wydaje się kolektywne ludzkie sumienie, a także jego ukryta zawartość. Prace z tego kręgu tematycznego noszą w sobie ślady traumatycznej przemocy stosowanej wobec zwierząt. Artystka w ujmujący, niezwykle przekonujący sposób łączy w niej patos przeszłości z przeżywaniem losu człowieka oraz jego związki ze światem przyrody.