Rzeźba i Formy Przestrzenne
29 października 2020 godz. 19:00

Estymacja: 6 000 - 9 000 zł
Numer obiektu na aukcji
26

Estymacja: 6 000 - 9 000 zł

brąz, marmur, 47 x 12 x 11 cm
na spodzie papierowa nalepka z opisem pracy: 'JERZY NOWAKOWSKI | "KOMPOZYCJA MN" | BRĄZ MARMUR | WYS. 47 cm 2016 r.'
unikat
ID: 90620
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Więcej informacji
„[Twórczość Jerzego Nowakowskiego] jest wyraźnie zróżnicowana, obejmuje spory obszar problemów i rodziła się pewnymi cyklami, które wyrażały zróżnicowany stan ducha, określoną wizję czy też zafascynowanie godnym uwagi zjawiskiem. Znaczącym czynnikiem w tej twórczości jest duża ruchliwość autora w poszukiwaniu wrażeń, przeżyć intelektualnych (…). Tylko osobowość chłonna i wrażliwa jest w stanie wchłonąć z pożytkiem napór wielorakich przeżyć i uczynić z nich tworzywo do kształtowania wizji rzeźbiarskich”. Stefan Borzęcki