Rzeźba i Formy Przestrzenne
29 października 2020 godz. 19:00

"Szkoła Zakopiańska"
Dziewczynka z ptaszkiem, lata 30. XX w.
Estymacja: 20 000 - 30 000 zł
Numer obiektu na aukcji
23
"Szkoła Zakopiańska"
Dziewczynka z ptaszkiem, lata 30. XX w.

Estymacja: 20 000 - 30 000 zł

brzost (wiąz górski), 30 x 15 x 14 cm
ID: 90751
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Więcej informacji
„[Charakteryzuje ją] ogromna skala wyrazu, uproszczenie i geometryzacja kształtów, uroczysty i hieratyczny spokój całości, frontalność układu, rytmiczność poszczególnych elementów, częste deformacje, idące w parze ze zmianą proporcji ciała ludzkiego, przede wszystkim zaś lapidarnie syntetyczny sposób traktowania bryły, zróżnicowanej często na kilka zasadniczych kubicznych członów. Bryły te bywają ograniczone płaskimi powierzchniami, pokrajanymi dekoracyjnym systemem żłobień na ciałach i szatach postaci. Formy tak ujęte posiadają silne treści ekspresyjne, wyróżniającą polską rzeźbę ludową wśród podobnych utworów innych narodów”. Ksawery Piwocki, Różne gałęzie sztuki ludowej, [w:] Historia sztuki polskiej w zarysie, pod red. T. Dobrowolskiego i W. Tatarkiewicza, t. 3, Kraków 1962, s. 402-403