Rzeźba i Formy Przestrzenne
29 października 2020 godz. 19:00

Estymacja: 30 000 - 50 000 zł
Numer obiektu na aukcji
3

Estymacja: 30 000 - 50 000 zł

aluminium, 8,5 x 17 x 9 cm
sygnowany i datowany monogramem wiązanym: 'AM 2000'
unikat
ID: 86797
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Warszawa
Więcej informacji
„Jako dziecko, chroniąc nieśmiałość i samotność, budowałam przedmioty. (…) Gdy nadchodzili goście – uciekałam. Pozostawione przedmioty miały mnie zastąpić. To one miały odpowiadać na absurdalne pytania zadawane zwykle dzieciom”. Magdalena Abakanowicz