Rzeźba i Formy Przestrzenne
29 października 2020 godz. 19:00

Estymacja: 10 000 - 15 000 zł
Numer obiektu na aukcji
46

Estymacja: 10 000 - 15 000 zł

drewno, brąz, 46,5 x 35 cm
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem na odwrociu: 'Get | 2001 | Wrocław', opisany za pomocą stempla: 'Eugeniusz Get Stankiewicz' oraz stempel Muzeum w Oszmianie
ID: 88754
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Zrób to sam” to bodaj najsławniejsza praca Eugeniusza Geta Stankiewicza, realizowana w różnych mediach – oprócz rzeźbiarskiej instalacji jej reprodukcje istnieją również w postaci prac graficznych (plakatów). Jedna z jej wersji, powstała w 1977, znajduje się również w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Instalacja składa się z kilku prostych elementów: drewnianego krzyża, młotka z gwoździami oraz figurki Chrystusa. Problem polega na tym, że Jezus nie jest w tym przypadku, jak zwykle, umieszczony na krzyżu, a obok, jakby czekał na ukrzyżowanie. Artysta przewrotnie zachęca widza do podjęcia aktywności. Okraszona prostym podpisem rzeźba „Zrób to sam/do it yourself” skłania do refleksji nad odpowiedzialnością każdego z nas za cierpienie innych. Get Stankiewicz nierozerwalnie związany był z Wrocławiem. W przestrzeni publicznej tego miasta można oglądać ikoniczne dzieło artysty „Zrób to sam” w wersji utrwalonej na ścianie kamienicy, w której pracował. „Domek Miedziorytnika”, bo taką nazwę nadał jej twórca, zdobi wykuta w piaskowcu wersja prezentowanej pracy, która znalazła się na budynku, przypominając o słynnym rezydencie miasta. Artysta był laureatem wielu nagród, między innymi nagrody kulturalnej „Solidarności” za lata 1981-82, którą otrzymał za twórczość graficzną (w tym także za pracę „Zrób to sam”).