Rzeźba i Formy Przestrzenne
29 października 2020 godz. 19:00

Estymacja: 4 000 - 7 000 zł
Numer obiektu na aukcji
56

Estymacja: 4 000 - 7 000 zł

brąz patynowany, 31 x 7,5 x 9,5 cm
sygnowany na podstawie: 'Sętowski'
ID: 90540
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Opinie
  • do pracy dołączono certyfikat autorski
Więcej informacji
„Chcę przetrwać w swoich dziełach, zachować nieśmiertelność. A wszystko zaczęło się od obrazów Malczewskiego. Kiedy zobaczyłem, na ilu obrazach on występuje, pomyślałem sobie, czemu nie – też się trochę poumieszczam! Poza tym, kiedy zapuściłem bródkę i wąsik, stałem się niejako bohaterami swoich obrazów. Inspiruje mnie wizerunek Don Kichota i Barona Mauthausena, do których jestem nieco podobny”. Tomasz Sętowski