Rzeźba i Formy Przestrzenne
29 października 2020 godz. 19:00

Julian Boss-Gosławski (1926 Poznań - 2012 Gniezno)
"Ręka" ("Ręka symboliczna"), 1955
Estymacja: 35 000 - 50 000 zł
Numer obiektu na aukcji
30
Julian Boss-Gosławski (1926 Poznań - 2012 Gniezno)
"Ręka" ("Ręka symboliczna"), 1955

Estymacja: 35 000 - 50 000 zł

drewno, stal spawana, 83 x 53 x 46 cm
wymiary postumentu: 103 x 28 x 26 cm
unikat
ID: 90834
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • zakup bezpośrednio od artysty
  • kolekcja prywatna, Polska
Opinie
  • autentyczność potwierdzona odautorskim certyfikatem
Literatura
  • Samotnik z Rybitw. Rzecz o Julianie Bossie-Gosławskim, [red.] Wojciech Makowiecki, Poznań 2012, s. 104-105 (il.), s. 100 (opis)
  • Urszula Czartoryska, 4F+R, „Głos Wielkopolski”, 29.01.1956
Wystawiany
  • 4F+R, wystawa zbiorowa, CBWA Poznań, 1956
Więcej informacji
„Najciekawszą pozycją wystawy była niewątpliwie na ówczesne lata rewelacyjna i prekursorska rzeźba Juliana Bossa-Gosławskiego, wykonana z żeliwnych spawanych sztabek, świetnie oddająca specyfikę materiału, podkreślająca dotykalną chropowatość tworzywa, któremu artysta nadawał jeszcze patetyczny i ekspresyjny wyraz – ‘Ręka’ i świetny ‘Obrazoburca’”. Konstanty Kalinowski o wystawie 4F+R, CBWA Poznań, 1956